ข้าว ๑๐๑

ข้าว ๑๐๑

เมื่อสินค้าคือคุณค่า เราก็ต้องสื่อสารคุณค่า

จากพระราชดำรัสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ‘ปลูกข้าวเก็บไว้กินเอง มีเหลือแล้วถึงเอาไปขาย’ จึงเป็นวิถีการทำนาของ ลุงช่วย สาสุข เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2556 วิถีพอเพียงคือหัวใจของการผลิตข้าว ภาชนะใส่ข้าวของลุงช่วย จึงถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ถ่ายทอดปรัชญาการใช้ชีวิต และการปลูกข้าว ที่ยึดหลักสุขอย่างพอเพียง ทั้งผู้ปลูกและผู้กิน

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!