หวานอย่างมีหวัง

หวานอย่างมีหวัง

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้เพียงขายของ แต่สร้างความตระหนักไปพร้อมกัน

โครงการ Social enterprise จากการร่วมมือกันของนักวิชาการและเอกชน เพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณแม่กลองให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ผ่านการอนุรักษ์การทำน้ำตาลมะพร้าวของจริง การสื่อสารภูมิปัญญาและจุดประสงค์ของโครงการ จึงต้องใช้พื้นที่บนบรรจุภัณฑ์อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้ว

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!