Coro Harvest

ส่งความรักใส่จาน จากใจคนทำเกษตร

เมื่อฟาร์ม CORO field สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุดชิค ณ อ.สวนผึ้ง อยากถ่ายทอดความรักและความตั้งใจของเกษตรกร ผ่านร้านอาหารและของหวานที่กรุงเทพ ในคอนเซ็ปต์ “Everyday Farm Food” จึงเกิดเป็นร้าน CORO Harvest นำเสนอ อาหารทุกจานจากใจ และใช้วัตถุดิบธรรมชาติส่งสดจากฟาร์มที่สวนผึ้ง เล่าความพิถีพิถัน เทคโนโนยี และวิถีเกษตรที่ใส่ใจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แทรกไว้ในทุกอณูของร้าน ไม่เพียงแต่ในเมนูสุดครีเอทีฟ คราฟท์ทุกอย่าง ทั้งภาชนะ การแต่งร้าน บรรยากาศ และกล่องสำหรับ takeaway

Typographic

Icon Graphic

« »