Kleenex (be u)

Kleenex (be u)

สร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ ด้วยการสร้าง sub-brand ให้ตรงใจ

โปรเจ็กต์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้ว ขณะที่กล่องกระดาษทิชชู่ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้เดิมๆ เพราะมุ่งไปที่กลุ่มแม่บ้านเป็นหลัก ซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่ต้องหากล่องอื่นมาสวมทับ และเป็นปัญหาของแบรนด์

จึงนำเสนอให้สร้าง Sub-brand ใหม่ และสร้างบุคลิกของทิชชู่ใน segment ใหม่ขึ้นมา จนประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในด้านยอดขายและแบรนด์

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!