มินนะมาเมะ

มินนะมาเมะ

ถ้าจะพูดกับคน ก็ต้องเป็นมิตรกับคน

เมื่อบริษัทผู้ผลิตและส่งออกถั่วแระญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี จะทำแบรนด์ของตัวเอง ก็ต้องวางแผนการสร้างแบรนด์อย่างชัดเจนและเข้มแข็ง เราตั้งชื่อแบรนด์ว่า มินนะมาเมะ แปลว่าถั่วแระของทุกคน
และออกแบบทุกอย่างให้สอดคล้องกับการเป็นถั่วแระคุณภาพดี ที่ยิ้มแย้มเชิญชวนทุกคนมาร่วม “Eat Green, Stay Simple” ด้วยกัน และด้วยการทำแบรนด์ที่แข็งแรงนี้ ทำให้จากธุรกิจที่เติบโตอยู่แล้ว ขยายไปได้อีกหลายเท่า

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!