Quiescent

quiescent

แพ็กเกจจิ้งแบบไหน? ที่ทำให้ผู้หญิงมั่นใจขึ้นได้
ถ้าผู้หญิงไม่ต้องแอบซ่อนเวลาจะหยิบผ้าอนามัยออกมาใช้ ก็คงจะดี และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าซองผ้าอนามัยสวยเก๋ จนสามารถนำมาวางบนโต๊ะได้เหมือนโทรศัพท์มือถือ ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยคงมีความสุข
Quiescent กำลังสร้างประสบการณ์ใหม่ของการใช้ผ้าอนามัย ผ่านดีไซน์ที่สวยงาม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ สร้างความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม (เวลาทิ้งขยะ) และสร้างความสุขเล็กๆ ในวันที่ไม่สบายตัว

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!