Rii

Yindeedesign_Rii

Rii

จาก OEM ที่เชี่ยวชาญ สู่การสร้างแบรนด์ของตัวเอง

จากบริษัทที่ทำ OEM ทิชชู่ส่งออกไปทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสำลีเป็นอย่างมาก เมื่อจะทำแบรนด์ของตัวเอง จึงต้องถูกวางแผนอย่างดี ทั้งในเรื่องฟังก์ชั่นของสินค้า Brand Being (Skincare Cotton) ชื่อ บุคลิก บรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารต่างๆ จนทำให้เป็นสำลีเช็ดหน้าแบรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!