Wel B

Wel B

จะเป็นอันดับ 1 เริ่มต้นด้วยสินค้าที่แตกต่าง

เริ่มแรก โปรเจ็กต์นี้จะเป็นแบรนด์สินค้าผักผลไม้ทอด (Vacuum-fried) เนื่องจากบริษัทลูกค้ารายนี้เคยทำผักผลไม้ทอดสำเร็จในตลาดมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีแผนจะออกผลไม้อบกรอบ (Freeze-dried) ตามมา

แต่หลังจากทำงานร่วมกัน เราเสนอให้ออก Freeze-dried ก่อน เพื่อจองความเป็นเบอร์ 1 ในตลาด และสร้างแบรนด์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย จนเป็นที่มาของความสำเร็จ ทั้งในยอดขายในและต่างประเทศ รวมถึงแบรนด์ได้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบมากมายตลอดมา

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!