Kuendee

YindeeDesign x Kuendee 7

ถ้าเราตั้งใจคืนดีกลับดิน ดินก็จะคืนดีกลับเรา

ปุ๋ยหมักจากความตั้งใจ ที่อยากจะฟื้นฟูดินที่เสียหายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยใช้กรรมวิธีการหมักแบบไม่พลิกกองซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ พร้อมคืนสิ่งดีๆ กลับสู่ดิน ด้วยความตั้งใจที่แถมให้แบบฟรีๆ

อ่านเรื่องราวเบื้องหลังการทำโปรเจกต์นี้แบบเต็มได้ที่ https://bit.ly/3ojPSSB

YindeeDesign x Kuendee 1
YindeeDesign x Kuendee 2
YindeeDesign x Kuendee 8
YindeeDesign x Kuendee 6
YindeeDesign x Kuendee 5
YindeeDesign x Kuendee 4
YindeeDesign x Kuendee 3