Sunsu

YindeeDesign x Sunsu 6

Sunsu

เพราะชานมคือ ตัวแทนแห่งความสุขของใครหลายๆ คน จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเก็บรสชาติของสุขนั้นเอาไว้ได้ในทุกวัน Sunsu ถนอมความสุขของการดื่มชานมไว้ให้สาวกชานมพกพาไปดื่มได้ทุกที่ในรูปแบบของเครื่องดื่มกระป๋อง พร้อมด้วย character หน้าตากวนๆ ที่พร้อมสร้างสีสันให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุข

YindeeDesign x Sunsu 10
Classic Milktea leftright
brownsugar updown
YindeeDesign x Sunsu 7
YindeeDesign x Sunsu 8
YindeeDesign Sunsu 01
YindeeDesign x Sunsu 9
YindeeDesign Sunsu 05
YindeeDesign Sunsu 03
YindeeDesign Sunsu 02
YindeeDesign Sunsu 04
YindeeDesign Sunsu 06