ThaiKanom

Yindee Design X ThaiKanom 4

THAI KANOM

เนื่องจากเป็นผลไม้อัดเม็ดเข้มข้น จึงต้องมี Key Visual เพื่อดึงจุดเด่นจุดนี้ออกมา ให้แตกต่างจากนมอัดเม็ดรสผลไม้ทั่วไป เราจึงใช้การ morph (แปลงร่าง) จากชิ้นผลไม้มาเป็นเม็ดขนม พร้อมด้วยการใช้ shape และ font สไตล์ไทย ใช้จัดวางสมมาตรอย่างตรงไปตรงมา และใช้สีไทยโทน (Thaitone™) เพื่อให้ไทยขนมเป็นแบรนด์ไทยโมเดิร์นที่เด่นชัด

Yindee Design X ThaiKanom 7
Yindee Design X ThaiKanom 9
Yindee Design X ThaiKanom 11
Yindee Design X ThaiKanom 10
Yindee Design X ThaiKanom 8
Yindee Design X ThaiKanom 6
Yindee Design X ThaiKanom 2
Yindee Design X ThaiKanom 5
Yindee Design X ThaiKanom 3
Yindee Design X ThaiKanom 1