October 8, 2021

31 YD BLOG 3to1 cover

3:1 น้ำผลไม้สกัดเย็นที่เป๊ะแบบไม่ประนีประนอม

เดือนที่แล้วเราได้ launch งานรีแบรนด์งานนึง ซึ่งภูมิใจนำเสนอมาก มีชื่อว่า 3:1 (Three to One) ค่ะ งานนี้เป็นแบรนด์น้ำผักผลไม้สกัดเย็น HPP Cold-pressed juice ที่เคยมีชื่อว่า Passion Fruits มาก่อน เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งโดยคุณณัฏฐ์และคุณฟาง เริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงเริ่มมีโควิดต้นปี 2020 นี่เอง ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจไปได้ด้วยดี เป็นช่วงที่คนให้ความสำคัญกับสุขภาพ และสินค้าก็ดีด้วย

เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น ( อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Privacy Policy )